Marketingaudits zijn een essentieel onderdeel van de langetermijnsstrategie van een bedrijf. Het is een sanity check voor je bedrijf die je op microniveau (huidige campagnes) aan het einde van iedere campagne doet en op macro/strategisch niveau minstens om de 2 jaar.

Waar je op microniveau kijkt naar de prestaties (Incrementele omzet, ROI, …), kijk je op macroniveau of je marketingstrategie en planning nog aansluit bij de visie of opdracht van het bedrijf. Daarnaast kijk je ook of alle mogelijkheden benut die een snel veranderend medialandschap je schenkt. Daarbij is het ook aangewezen om te kijken of de personen die je in dienst hebt ook de juiste mensen zijn om je plannen te kunnen uitvoeren of hen een opleidingstraject te geven.

Een doorlichting gebeurt op 3 niveaus
1. Interne marketing omgeving
2. Externe marketing omgeving
3. Het huidige marketing plan

Meer weten? Contacteer ons voor een open gesprek.